Voorwaarden voor het gebruik van de website

Wanneer u doorgaat met het gebruik van deze website, dan stemt u in met de volgende voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Informatie op de website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Snoobi B.V. stelt nadrukkelijk dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie op deze website en garandeert niet de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie.

Gebruik van de website

Snoobi B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van deze website.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, de naam van het bedrijf of provider, het klikgedrag tijdens een bezoek en gegevens die de browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Snoobi BV. hiermee de werking van de website.

Snoobi BV. probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren, gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon, met uitzondering van die gevallen waarbij de bezoeker zelf deze gegevens op de website invult (bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier). Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Google Analytics en Snoobi Analytics

Snoobi B.V. maakt gebruik van Google Analytics en Snoobi Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De door Google Analytics verkregen informatie wordt, samen met het IP-adres van uw computer, overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De door Snoobi Analytics verkregen informatie wordt in de Europese Unie opgeslagen.

Google gebruikt de Google Analytics informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Snoobi B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Snoobi B.V. heeft hier geen invloed op.

Snoobi B.V. gebruikt de Snoobi Analytics informatie uitsluitend om rapporten over de website aan zichzelf te kunnen verstrekken.

LinkedIn, Facebook en Twitter

Op deze website kunnen knoppen of links zijn opgenomen om pagina’s, artikelen of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn of Twitter te kunnen promoten. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn of Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie onder).
Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Nieuwsbrief

Snoobi B.V. biedt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws op het gebied van internet marketing, de diensten van Snoobi B.V. en aanverwante zaken. Klanten en bekende relaties van Snoobi B.V. ontvangen deze nieuwsbrief. Voor overige abonnees wordt het e-mailadres alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Snoobi B.V. maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan Snoobi B.V. onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers op de website analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen in uw browser, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Snoobi B.V. heeft, kunt u schriftelijk verzoeken om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Snoobi B.V. verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u haar schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Snoobi B.V. op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over haar producten en diensten door dit te melden bij info@snoobi.nl met als onderwerp “Afmelden”. Gebruikers van een Snoobi product of service kunnen zich niet afmelden voor informatie die de werking of ondersteuning van dit product of deze service betreft.

Externe links

Deze website bevat externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker of om additionele informatie te verschaffen. Snoobi B.V. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intellectueel eigendom

De teksten van deze website mogen niet zonder voorafgaande toestemming op enigerlei wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Snoobi B.V. of derden.

Voor meer informatie over het gebruik van deze website kunt u contact met ons opnemen.