De werking van Snoobi is gebaseerd op het uitvoeren van de html-code door de browser van de bezoeker.

Als er acties on page (dus op de pagina zelf zonder dat de url verandert) gebeuren, heeft dit niet het opnieuw uitvoeren van de html tot gevolg, dus ook niet het Snoobi script.

Om in die gevallen toch een analyse uit te kunnen voeren kan de snoobi.trackPageView(pad)-functie worden gebruikt.

Op dit manier kunnen uitgebreide analyses worden gemaakt van iedere willekeurige actie zoals die op de website door de bezoeker wordt uitgevoerd.

Klik hier voor complete informatie.