Prospekter mobile, verbeteringen bedrijfsinformatie en leesbaarheid in Snoobi