Voorwaarden voor het gebruik van de website

Wanneer u doorgaat met het gebruik van deze website, dan stemt u in met de volgende voorwaarden voor het gebruik van deze website.

1. Gebruik van de website – algemeen

Wettelijke disclaimer
Snoobi B.V. stelt zich tot doel het verstrekken van voldoende en correcte informatie en het aanbieden van relevante content. Snoobi is echter niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via enige presentatie of de Snoobi website gevonden wordt. De informatie op de website, in artikelen en presentaties is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie voor het doel waarvoor de informatie is geproduceerd.

De informatie  omvat geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en enige garantie daaromtrent moet Snoobi B.V. dan ook afwijzen.
De informatie op deze website kan niet worden opgevat als consultatie of advisering op het gebied van juridische zaken, of iedere andere vorm van professioneel advies. Snoobi B.V. heeft bijvoorbeeld geen kennis van of inzicht in enige klant-specifieke zaken aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond van de informatie dient derhalve geen actie te worden ondernomen zonder eigen onderzoek.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Snoobi B.V. stelt nadrukkelijk dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie op deze website en garandeert niet de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie.

Gebruik van de website
Snoobi B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van deze website.

Intellectueel eigendom
De teksten van deze website mogen niet zonder voorafgaande toestemming op enigerlei wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Snoobi B.V. of derden.
Voor meer informatie over het gebruik van deze website kunt u contact opnemen via info@snoobi.nl.

2. Privacyvoorwaarden voor het gebruik van de website

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, de naam van het bedrijf of provider, het klikgedrag tijdens een bezoek en gegevens die de browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Snoobi hiermee de werking van de website.

Snoobi B.V. probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon, met uitzondering van die gevallen waarbij de bezoeker zelf deze gegevens op de website invult (bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier). Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Verder verklaren wij dat we:

  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens maar ook alle door Snoobi Analytics verzamelde gegevens alleen aan bevoegde bedrijven en instanties te verstrekken;
  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij gegevens verwerken. Dat doen we door middel van deze ‘Voorwaarden gebruik website’;
  • alles in het werk stellen om de opslag van persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de service;
  • uiteraard uw recht respecteren om enige persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u door middel van een formulier informatie aan ons doorgeeft, verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor het leveren van de door u gevraagde informatie en alles dat daarmee samenhangt.

Cookies, Google Analytics en Snoobi Analytics
Snoobi B.V. maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan Snoobi B.V. onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van bezoekers op de website analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen in uw browser, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Bij het eerste bezoek aan onze website wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om de cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze voorwaarden.

Snoobi B.V. maakt onder andere gebruik van Google Analytics en Snoobi Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De door Google Analytics verkregen informatie wordt, samen met het IP-adres van uw computer, overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De door Snoobi Analytics verkregen informatie wordt in de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. Snoobi maakt hiervoor gebruik van Amazon Web Services (AWS). Amazon.com, Inc. is gecertificeerd onder het EU-VS privacy shield en AWS valt onder deze certificering. Dit helpt klanten die ervoor kiezen om persoonlijke gegevens over te dragen naar het Snoobi-platform om aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming te voldoen. De certificering van Amazon.com Inc. is te vinden op de EU-US Privacy Shield-website: https://www.privacyshield.gov/list.

Snoobi B.V. gebruikt de Snoobi Analytics informatie uitsluitend om rapporten over de website aan zichzelf te kunnen verstrekken.

Google gebruikt de Google Analytics informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Snoobi B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Snoobi B.V. heeft hier geen invloed op.

LinkedIn, Facebook, Twitter en andere providers
Op deze website kunnen knoppen of links zijn opgenomen om pagina’s, artikelen of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn of Twitter te kunnen promoten. Ook kunnen er koppelingen en knoppen zijn naar andere providers. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn of Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Nieuwsbrief
Snoobi B.V. biedt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws op het gebied van internet marketing, de diensten van Snoobi B.V. en aanverwante zaken. Klanten en aangemelde relaties van Snoobi B.V. ontvangen deze nieuwsbrief. Voor overige abonnees wordt het e-mailadres alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Externe links
Deze website bevat externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker of om additionele informatie te verschaffen. Snoobi B.V. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Beveiliging
Snoobi B.V. neemt alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om misbruik van en toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere de volgende onderdelen:

  • toegangscontrole, gebruik makend van unieke inloggegevens;
  • encryptie (versleuteling) van alle digitale bestanden met persoonsgegevens;
  • beveiliging van onze netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt hiervoor per email contact met ons opnemen via privacy@snoobi.eu.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u een relatie met Snoobi B.V. heeft, kunt u schriftelijk verzoeken om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Snoobi B.V. verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u haar schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Snoobi B.V. op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over haar producten en diensten door dit te melden bij info@snoobi.nl met als onderwerp “Afmelden”. Gebruikers van een Snoobi product of service kunnen zich niet afmelden voor informatie die de werking of ondersteuning van dit product of deze service betreft.

Deze voorwaarden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, aangevuld of geactualiseerd.