Het komt regelmatig voor dat we vragen krijgen over het toevoegen van parameters aan de Snoobi code.
Bijvoorbeeld om ingelogde gebruikers te kunnen meten, of andere variabelen mee te sturen die vervolgens als metriek in Snoobi kunnen worden gebruikt.

Snoobi heeft specifieke coderingen voor het analyseren van informatie van webshops, maar die is niet geschikt om willekeurige informatie te verzamelen.
Opm: aan de codes voor Prospekter kunnen geen parameters worden toegevoegd.
Hieronder een voorbeeld van een code. (als plaatje, dus niet direct te kopiëren)

  • test_nl is te vervangen door de werkelijke accountnaam voor Snoobi.
  • In dit voorbeeld is een paginanaam (snbpagename) en cluster (snbsection) meegestuurd.
  • Ook zijn alle cookies toegestaan en worden html-ankers gemeten. Gebruik uw eigen bestaande instellingen voor cookies, afhankelijk van uw privacy-voorwaarden.
  • In dit voorbeeld zijn er verder drie variabele gegevens die met de pagina worden meegestuurd: snb_usr, snb_type en snb_locn.
    Die worden dan gevuld met de variabele zoals deze in de backend van de website bekend is.

Een dergelijke codering kan ook worden gebruikt in combinatie met snoobi.trackPageView(), bijvoorbeeld voor het meten van specifieke onclick() of andere events op de pagina.

Neem bij vragen contact met ons op.