Dit PDF-document “Snoobi Verwerkersovereenkomst” is een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Snoobi B.V. en de voorwaarden voor het gebruik van Snoobi.

Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de privacywetgeving. In het geval van Snoobi draagt de klant die verwerking over aan Snoobi. De Verwerkersovereenkomst en de daarmee samenhangende privacy-documenten bepalen de samenwerking tussen klant en Snoobi aangaande deze verwerking.

De overeenkomst wordt van kracht bij het aanvragen van een pilotversie van Snoobi Analytics en daaraan gerelateerde producten zoals Prospekter, het aangaan van een partnerovereenkomst met Snoobi B.V. of het bestellen en in gebruik nemen van Snoobi.

De overeenkomst is geldig tot 30 dagen na het beëindigen van een Snoobi overeenkomst of pilot, maar tenminste gedurende de plaatsing van de Snoobi tracking-code op de website van de klant of pilot.

Lees hier de volledige tekst van de Verwerkersovereenkomst.

Lees hier alle andere documenten over Snoobi en Privacy.