Snoobi ID-check bezoeker

Zoals alle online analysetools gebruikt Snoobi ook cookies om een combinatie van IP-adres en browser te registreren.
Deze registratie is afhankelijk van de gebruiker. Staat deze geen cookies toe, bijvoorbeeld door de Volg-me-niet instelling, het weigeren van cookies of bij een cookieverklaring, dan worden er door Snoobi geen nieuwe cookies geplaatst.

Maar als cookies niet zijn verwijderd, blijven cookies die al waren geplaatst aanwezig. Deze kunnen dus ook worden uitgelezen.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een bezoeker het recht om informatie die is verzameld, in te zien of te verwijderen.
Er is slechts één manier waarop dat bij Snoobi mogelijk is, en dat is door gebruik te maken van het unieke ID dat in het cookie binnen de browser van de bezoeker is opgeslagen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek geldig is, dus wordt gedaan door de oorspronkelijke bezoeker, is door Snoobi een webpagina ontwikkeld die de informatie uit het cookie samen met een unieke identificatie laat zien.
Dit unieke bezoeker-id kan dan naar de eigenaar van de website worden gezonden met het verzoek om informatie of verwijdering. Om misbruik te voorkomen is het belangrijk dat de bezoeker zich identificeert als de gebruiker van deze browser.

Als er geen cookies meer zijn uit te lezen, bijvoorbeeld omdat de gebruiker een nieuwe browser heeft of cookies handmatig zijn verwijderd, dan is er geen bezoeker-ID meer uit te lezen. Omdat er dan op geen enkele wijze meer een relatie kan worden gelegd tussen de individuele bezoeker als natuurlijk persoon en enig bezoek aan de website, is de bezoeker per definitie anoniem.

De ID-check staat hieronder, maar ook op https://idcheck.snoobi.eu