Snoobi en het recht op informatie

Als eigenaar van een website dient u de bezoeker te informeren over welke informatie wordt verzameld en voor welk doel.

Bij Snoobi Analytics is dat het analyseren van het bezoekgedrag om op die manier de website te kunnen optimaliseren, of bedrijven die mogelijk interesse hebben in uw producten of diensten te herkennen.

Wordt Snoobi of Prospekter uitsluitend gebruikt voor leadsgeneratie, dan is het doel te onderzoeken welke bedrijven de website bezoeken.

Een bezoeker van een website heeft het recht in te zien welke bezoekinformatie er is verzameld.

Er zijn mogelijke uitzonderingen, bijvoorbeeld als een bezoeker persoonlijke informatie heeft ingevoerd die in Snoobi is opgeslagen, bijvoorbeeld als site-variabele of e-commerce; die dienen per geval te worden beoordeeld; neem daarvoor contact op met Snoobi.

Snoobi biedt de eigenaar van een website de mogelijkheid de bezoeker deze standaard service aan te bieden.
Als u behalve de standaard door Snoobi verzamelde gegevens, zelfstandig gegevens heeft toegevoegd aan het bezoek, dan is aan u als website-eigenaar om te bepalen hoe u deze gegevens opslaat en welke actie u neemt op de vraag van een bezoeker om informatie. Snoobi kan u op consultatie-basis daarin ondersteuning bieden.

Procedure en Instructies

Er is een uitgebreid document met instructies over hoe te voldoen aan verzoeken om informatie of verwijdering.

Klik hier voor deze PDF.