Snoobi en Do-Not-Track / Volg-me-niet

Snoobi wil de bezoekers van websites volledig de keuze laten hoe ze eventueel worden gevolgd. Deze keuze is onafhankelijk van een aanwezige ‘cookie-verklaring’, en maakt gebruik van de browser-instelling ‘Volg-me-niet’ (Engels: ‘Do-not-track’).

Bijna alle browsers, zoals Firefox en Internet Explorer, hebben een functie genaamd Do Not Track (Volg me niet). Microsoft heeft ervoor gekozen om deze functie standaard in te schakelen sinds Internet Explorer 10. Google Chrome en bijvoorbeeld Firefox doen dit niet standaard.

Lees de informatie van de gebruikte browser om de functie in- dan wel uit te schakelen.

Er wordt als de functie is ingeschakeld een indicatie gegeven binnen de browser om aan te geven dat u niet gevolgd wilt worden.

Wat is er nog te zien in de analyses?

Het niet toestaan van cookies in de Snoobi trackingcode heeft de volgende gevolgen voor privacy, de metrieken en analysemogelijkheden.

  • De standaard metrieken en analyses zijn volledig beschikbaar op anonieme basis.
  • Omdat er geen herkenbare bezoeker is, is herhaald bezoek over meerdere browser-sessies niet meetbaar.
  • Omdat er geen cookie wordt geplaatst, is de bezoeker per definitie anoniem en kan deze dus ook geen navraag doen naar informatie over eigen bezoeken.
  • Als in de Snoobi Privacy-instellingen is gekozen voor anonimisatie van het IP-adres op bezoeker- of accountniveau is ook het IP-adres onherstelbaar geanonimiseerd.
  • De koppeling van het IP-adres met een organisatienaam blijft intact, de naam van een organisatie wordt gekoppeld aan het IP-adres zonder dat die wordt opgeslagen en het bezoek is niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon.