Cookies uitschakelen in de Snoobi trackingcode

Het kan noodzakelijk zijn dat in de Snoobi-code cookies worden geblokkeerd.

In de meeste gevallen zullen er voor Prospekter al geen permanente cookies worden geplaatst.

Sessie-cookies, dat wil zeggen: cookies die tijdens de sessie noodzakelijk zijn worden dan nog steeds gebruikt, maar er worden geen persoonlijk identificeerbare cookies geplaatst die bij volgende bezoeken kunnen worden uitgelezen.

1
snoobicode
1

snbcookies = ‘true’;
-> Cookies worden gezet

snbcookies = ‘1st’;
-> Alleen ‘first party cookies’ worden geplaatst

snbcookies = ‘false’
-> Er worden geen cookies geplaatst

Links staat de standaard tracking code van Snoobi

Cookies kunnen eenvoudig worden uitgeschakeld door de regel

var snbcookies = ‘true’;

te vervangen door:

var snbcookies = ‘false’;

Deze instelling is onafhankelijk van enige cookieverklaring die op de website is geplaatst of een cookie-instelling in de browser.

Wat gebeurt er met de Snoobi analyses?

Het niet toestaan van cookies in de Snoobi tracking code heeft de volgende gevolgen voor privacy, de metrieken en analyse-mogelijkheden.

  • De standaard metrieken en analyses zijn volledig beschikbaar, op anonieme basis.
  • Omdat er geen herkenbare bezoeker is, is herhaald bezoek over meerdere browser-sessies niet meetbaar.
  • Omdat er geen cookie wordt geplaatst, is de bezoeker per definitie anoniem en kan deze dus ook geen navraag doen naar informatie over eigen bezoeken.
  • Als in de Snoobi Privacy instellingen is gekozen voor anonimisatie van het IP-adres op bezoeker- of accountniveau is ook het IP-adres onherstelbaar geanonimiseerd.
  • De koppeling van het IP-adres met een organisatienaam blijft intact, de naam van een organisatie wordt gekoppeld aan het IP-adres, zonder dat die wordt opgeslagen en het bezoek is niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon.