Snoobi geheel anoniem en zonder cookies gebruiken

Het is mogelijk Snoobi te gebruiken zonder dat er cookies worden opgeslagen op het systeem van de bezoeker. Bij de juiste privacy-instelling wordt dan ook het IP-adres onleesbaar gemaakt. Daarmee is enige websitebezoeker per definitie geheel anoniem en is er niets meer in de opslag van standaardgegevens bij Snoobi die te herleiden is tot een natuurlijk persoon.

U heeft dan geen echte cookietoestemming nodig, wel is het aan te raden de bezoeker te informeren over de cookies die tijdens de sessie worden geplaatst. Maar die Analytics cookies zijn altijd 1st party sessie-cookies en behoeve derhalve geen toestemming.

Om dit te bereiken dient het volgende te worden gedaan:

(1) Instrueer de bezoeker om de Do-Not-Track/Volg-me-niet instelling van de browser te gebruiken of zet in de Snoobi code de instelling cookies = FALSE aan.

(2) Zet in het privacy menu van Snoobi de anonimisatie op het niveau van ‘Bezoekersniveau’ of ‘Accountniveau’

Wat gebeurt er met de Snoobi analyses? (Opm: dit geldt ook voor Prospekter)

Het niet toestaan van cookies in de Snoobi tracking code heeft de volgende gevolgen voor privacy, de metrieken en analyse-mogelijkheden.

  • De standaard metrieken en analyses zijn volledig beschikbaar, op anonieme basis.
  • Omdat er geen herkenbare bezoeker is, is herhaald bezoek over meerdere browser-sessies niet meetbaar als deze buiten de 30 minuten limiet worden gedaan.
  • Omdat er geen cookie wordt geplaatst, is de bezoeker per definitie anoniem en kan deze dus ook geen navraag doen naar informatie over eigen bezoeken.
  • Het IP-adres is onherstelbaar geanonimiseerd, en kan dus niet opnieuw worden gebruikt voor andere doeleinden.
  • De koppeling van het IP-adres met een organisatienaam blijft intact, de naam van een organisatie wordt gekoppeld aan het IP-adres, zonder dat die wordt opgeslagen en het bezoek is niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon.
  • Omdat er geen blijvende cookies worden opgeslagen bij de bezoeker en er geen IP-adres is, kan het recht op inzage en verwijdering niet worden gehononeerd, er is immers geen herkenbare opslag.