Het privacybeleid van Snoobi B.V. ten aanzien van de door Snoobi Analytics en Prospekter verzamelde gegevens

Snoobi B.V. stelt zich ten doel de websites van onze klanten zo nauwkeurig mogelijk te monitoren, terwijl de privacy van internetgebruikers wordt gewaarborgd. We houden ons daarbij in alle opzichten aan de van toepassing zijnde wetgeving en ethische normen. Voor het gebruik van de website van Snoobi B.V. zijn dezelfde privacy-regels van toepassing.

Snoobi Analytics is een service voor de eigenaar van de website. De eigenaar van de website wordt geacht zich aan alle wettelijke regels ten aanzien van het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens te houden. De eigenaar van de website gaat dan ook bij het afsluiten van een pilot-periode of betaald Snoobi Analytics account akkoord met de regelingen ten aanzien van het beheer van die gegevens.

Snoobi Analytics zelf kan de verzamelde gegevens niet herleiden naar individuele personen. De verzamelde gegevens zullen door Snoobi B.V. ook nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

Snoobi Analytics verzamelt informatie over bezoekers met behulp van een JavaScript dat is geïnstalleerd op de website die wordt gemonitord. Snoobi Analytics registreert onder andere de volgende informatie over websitebezoekers:

Eigenaar/registrator van het Internet (IP-)adres (whois-gegevens, bij persoonlijke IP-adressen is dat de internet service provider)
Opmerking: Als u geen cookies accepteerd, dan wordt ook uw IP-adres niet geregistreerd maar anoniem gemaakt.

  • Naam en URL van de huidige pagina
  • Tijdstip van websitebezoek
  • URL van de vorige bezochte pagina (referrer-gegevens)
  • Type, versie en taal van de webbrowser van de bezoeker
  • Resolutie en kleurdiepte van het beeldscherm van de bezoeker
  • Besturingssysteem en bijbehorende taal van de bezoeker
  • Ondersteuning van de browser van de bezoeker voor cookies en Java
  • Bij webshops: de gegevens die door de webshop-beheerder worden verzameld over de bestellingen

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer een computer op internet wordt aangesloten. Meerdere gebruikte computers en andere apparatuur hebben één enkel extern IP-adres.

Het IP-adres is noodzakelijk voor het verzenden van informatie via internet. Elke computer (of particulier of bedrijfsnetwerk met router en NAT) die op internet is aangesloten, heeft een IP-adres. IP-adressen alleen kunnen niet worden herleid naar individuele personen die de computer gebruiken, maar een IP-adres is veelal wel te herleiden naar de organisatie op wiens naam het IP-adres staat geregistreerd. Bij individuele personen en huishoudens is dat de leverancier van de aansluiting, de Internet Service Provider. IP-adressen worden nooit aan de website-eigenaar getoond of overgedragen.

Overige informatie die niet is gerelateerd aan IP-adressen, wordt met Snoobi Analytics vanuit de browser verzameld met behulp van JavaScript. Browsers zijn zodanig ontworpen dat de persoonlijke gegevens van bezoekers of bestanden op hun vaste schijf niet toegankelijk zijn. Er kan dan ook alleen technische informatie worden verzameld over de systeemomgeving, die door de desbetreffende webbeheerders kan worden benut bij het ontwikkelen en verbeteren van websites.

Aan de hand van de verzamelde gegevens kan onder andere worden bepaald of de bezoeker op de website terecht is gekomen via een zoekmachine, online bedrijvengids, advertentie of social media, of dat de bezoeker simpelweg handmatig de URL van de website heeft getypt.

Wat betreft webwinkels en andere webservices, kan Snoobi Analytics ook informatie verzamelen die door de beheerder van de website wordt verstrekt over transacties die door bezoekers worden verricht. De websitebeheerder mag echter zonder een afzonderlijke bewerkersovereenkomst geen persoonlijke informatie over bezoekers opslaan. Met betrekking tot transacties zoals bestellingen en registraties, kan de informatie van de bestelling worden opgeslagen.

Snoobi Analytics kan de verzamelde bezoekersinformatie niet herleiden naar individuele personen. De klant van Snoobi B.V. (zijnde de eigenaar van de website die wordt gemonitord) kan de informatie echter wel koppelen aan individuele personen, mits deze hun persoonlijke informatie op de website hebben ingevuld.

De informatie die door Snoobi Analytics wordt verzameld, is vertrouwelijk en wordt alleen doorgegeven aan de Snoobi Analytics-klant die eigenaar is van de website.

Bij het verzamelen van informatie krijgt elke bezoeker een unieke ID toegewezen, zodat meerdere muisklikken van dezelfde gebruiker worden herkend. De ID wordt opgeslagen in een cookie van de browser van de bezoeker. Snoobi Analytics kan ID’s niet herleiden naar individuele personen. Desgewenst kunnen cookies in de browser worden uitgeschakeld.

Voor een betrouwbare analyse zijn cookies noodzakelijk.

Voor verdere informatie over cookies en het gebruik binnen Snoobi Analytics verwijzen we naar de verschillende kennisdocumenten op onze website https://support.snoobi.info

De door Snoobi Analytics verkregen informatie wordt in de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. Meer details vindt u op onze website https://support.snoobi.info

Onze klanten dienen de bezoekers van hun website goed te informeren over hun analyse-activiteiten en het doel daarvan.

Heeft u vragen over het Snoobi Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Snoobi B.V. via privacy@snoobi.eu