Snoobi AVG Presentatie

Om onze partners en klanten te helpen bij het implementeren van alle wetgeving aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Snoobi veel documenten en artikelen als kennisdocument op de website staan.

Recent zijn er ook een aantal webinars georganiseerd om algemene informatie te verstrekken en de bewustwording bij gebruikers te stimuleren.

Hieronder een weergave van deze presentatie. Wilt u meer informatie over Snoobi, Leadsgeneratie en de AVG neem dan contact met ons op.