Snoobi Analytics en het gebruik van “cookies”

Dit artikel geeft toelichting over de begrippen First-party en Third-party cookies en legt het uit hoe deze door Snoobi voor het verzamelen van metrieken voor deze website worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

cookie

Een voorbeeld van een cookie

Een definitie van Wikipedia luidt:

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een eenvoudige manier informatie over de internetgebruiker bijgehouden worden, zoals authenticatie, identificatie van een gebruikersessie, voorkeuren van een gebruiker of inhoud van een webwinkelwagen.

Een cookie is een klein stukje script, dat door websites die worden bezocht, op de computer van de bezoeker wordt geplaatst.  Cookies zijn bedoeld om het gebruik van internet gemakkelijker te maken.

Een cookie wordt geïnstalleerd om er voor te zorgen dat een combinatie van browser en computer wordt herkend als de bezoeker terug komt op een website, en voor “sessie-management” om een bezoeker te identificeren.

Verschillen tussen “first-party” en “third-party cookies”

Alle cookies bevatten informatie, die inzicht geeft voor de eigenaar van een website. De eigenaar is de website die wordt bezocht en wordt gespecificeerd in de cookie.

Het woord “party” in de naam heeft betrekking op het domein dat in de cookie wordt genoemd, in feite dus de website die de cookie plaatst. Bij voorbeeld, als u de website www.facebook.nl bezoekt en de cookie die op uw website wordt geplaatst is www.facebook.nl, dan is er sprake van een “first-party  cookie”.

Wanneer u de website www.facebook.nl bezoekt en de cookie die op uw computer wordt geplaatst heet www.google.com, dan is er sprake van een “third party cookie”.

“Second-party cookies” bestaan niet. De “second-party” is de bezoeker van een website, en deze plaatst zelf geen cookies.

Welke cookies gebruiken we met Snoobi?

We gebruiken de Snoobi “first-party cookies” om terugkerende bezoekers te herkennen. Het doel is om te zien of en welke bezoekers terugkeren op de website; dit wordt onder meer gebruikt voor het analyseren van conversies. De identiteit van de werkelijke persoon die de website bezoekt blijft altijd anoniem.

Snoobi gebruikt “third-party cookies” om analyses te maken van bezoekroutes (klikpaden) en sessies binnen verschillende domeinen die een klant gebruikt, binnen één Snoobi account. Een voorbeeld hiervan is een klant met de websites forum.acme.com en www.acme.com die in één Snoobi account worden geanalyseerd

Met behulp van een “third-party cookie” kan Snoobi het bezoek van een paar pagina’s van de ene website en vervolgens pagina’s van de andere website als één sessie beschouwen. De bezoekroute wordt dan weergegeven als één unieke sessie, terwijl er door dezelfde bezoeker meerdere domeinen zijn bezocht.

In de Snoobi code is te kiezen voor:

  • Niet plaatsen van Cookies. Dan wordt alleen de bestaande sessie gemeten met sessie-cookies die dus niet kunnen worden opgeslagen en opnieuw uitgelezen.
  • Plaatsen van alleen first party cookies. Dan wordt al het bezoek aan een site gemeten maar niet in één sessie over meerdere sites.
  • Plaatsen van first en third party cookies. Dan kan verkeer over meerdere sites als een enkele sessie worden gemeten.

Afhankelijk van de wensen van de website-eigenaar en de gebruiker is dit per website instelbaar. Het is niet mogelijk een instelling per pagina of onderdeel van de site te maken.

Voorbeelden van de door Snoobi gebruikte cookies

Er kunnen nog extra cookies worden gezet tijdens een sessie.

Naam Hoe lang Waarvoor gebruikt
SnoobiId 5 jaar Algemeen ID voor Snoobi Analytics
Snoobisession_account Browsersessie Om de sessie bij te houden; wordt aan het einde van de sessie verwijderd.
Snoobi30minute_account Max. 30 min. Maximaal 30 minuten, om de sessie bij te houden als de gebruiker naar een andere website of tabblad in de browser navigeert.
Snoop_testi Browsersessie Test om te onderzoeken of cookies zijn uitgeschakeld in de browser. Als deze cookie kan worden gezet, zijn cookies ingeschakeld.
Snoobi_Rand 1 dag Willekeurig getal om aan de analyseserver te laten weten dat de Snoobi code is geladen
Snoobi 5 jaar Willekeurig getal om deze browser voor toekomstige bezoeken te herkennen

Let op! Voor 1 mei 2018 werden Snoobi cookies langer bewaard, tot wel 230 maanden. Bestaande cookies zullen dan ook gedurende die periode intact blijven totdat de gebruiker ze verwijdert.

Dataverwerking en -opslag

Alle cookies, of het nu ‘first party’ of ‘third party’ cookies zijn, worden in Snoobi Analytics voor geen ander doel gebruikt dan voor de Snoobi Analytics dataverzameling en zijn door andere tools of de websiteeigenaar of  -beheerder zelf niet uit te lezen en te gebruiken. Dat geldt ook voor enig IP-adres.

Het gebruik van cookies in Snoobi Analytics is uit te schakelen door in de browser het gebruik van cookies niet toe te staan, of programmatisch door de websitebeheerder door middel van een parameter in de Snoobi code.
De door Snoobi Analytics verkregen informatie wordt door Snoobi in opdracht van de eigenaar van de website, in de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. Snoobi treedt op als ‘gegevens-verwerker’ en maakt hiervoor gebruik van Amazon Web Services (AWS). Amazon.com, Inc. is gecertificeerd onder het EU-VS privacy shield en AWS valt onder deze certificering. Dit helpt een website-eigenaar die gegevens overdraagt via het Snoobi-platform om aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming te voldoen. De certificering van Amazon.com Inc is te vinden op de EU-US Privacy Shield-website: https://www.privacyshield.gov/list.

Veel voorkomende vragen over het gebruik van cookies voor Snoobi analyses

V: Wat gebeurt er als bezoekers alle cookies op hun computer blokkeren?
A: Alle bezoeken worden nog steeds gemeten, maar een bezoeker wordt niet meer herkend met een terugkerend bezoek. Alle bezoeken worden dan gerapporteerd als een nieuw bezoek, weliswaar van dezelfde organisatie. Het aantal bezoekers is dan gelijk aan het aantal bezoeken, en een bezoeker is anoniem.

V: Wat gebeurt er als bezoekers alleen “third party cookies”op hun computer blokkeren?
A: Snoobi blijft dan gewoon functioneren, behalve dat bezoekers die tussen verschillende domeinen (meerdere websites binnen één account) heen en weer gaan telkens als nieuwe bezoeker aan elk van deze websites worden geteld. De bezoekroute wordt dan voor de websitebeheerder weergegeven als aparte sessies (bezoeken) voor elk van de bezochte domeinen die zijn bezocht.

V: Ben ik bij een websitebezoek als persoon te herkennen?
A: Snoobi herkent alleen organisaties en verricht op geen enkele wijze inspanningen voor het herkennen van personen. We kunnen op een geautomatiseerde of andere manier geen verband leggen, direct dan wel indirect, tussen een consument of functionaris en de organisaties die Snoobi herkent.

Meer informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp, en wat de invloed er van kan zijn op uw website-analyse, neem dan contact op met de eigenaar van de website of met ons op via privacy@snoobi.eu