Algemene Voorwaarden van Snoobi

De Algemene Voorwaarden van Snoobi omvatten de voorwaarden voor het gebruik, hoe bestellingen, overeenkomsten en offertes worden verwerkt.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van toepassing op ieder gebruik van Snoobi en de door Snoobi B.V. geleverde producten en diensten.

Voor specifieke producten zijn ook andere overeenkomsten van toepassing, zoals de Snoobi Verwerkersovereenkomst.