Snoobi Classic 6.8c

Aanpassingen en verbeteringen in Snoobi release 6.8c

De belangrijkste verbetering in deze release is de toevoeging van paneelopties in het paneel met bezoekroutes. Er kan nu worden gesorteerd en gefilterd op organisatie-type. Ook is er een mogelijkheid tot het zelf bijwerken van de bedrijfsdata-base in het account.

Hier een kort overzicht van de belangrijkste uitbreidingen

Paneelopties voor bezoekroute

 • Het is nu mogelijk de bezoekroute te filteren op één of meer organisatietypes.
 • Ook kan de bezoekroute worden gesorteerd.
 • Dit maakt het overzicht van bezoekroutes eenvoudiger te gebruiken, zeker als er veel routes (ook wel ‘klikpaden’) zijn.
 • Deze aanpassing wordt over de komende weken doorgevoerd voor alle accounts. Het kan tot 6 weken duren voordat alle live rapporten en Eigen rapporten zijn aangepast.

Datum laatste organisatie-update

 • De database met de namen van organisaties wordt regelmatig bijgewerkt. De complete database voor alle organisaties ter wereld is vele miljoenen records groot. Dus houdt Snoobi per account een ‘eigen’ database bij.
 • Echter, die moet dan ook regelmatig worden bijgewerkt.
 • In de Accountinstellingen kan een beheerder zien wanneer de laatste organisatie-update is geweest.
 • Als dat langer dan 30 dagen geleden is dan komt er op deze pagina ook een melding te staan. De beheerder kan er dan voor kiezen om op een goed moment de laatste 60 dagen van alle bezoekers opnieuw te koppelen aan de laatste gegevens.
 • Heeft u behoefte aan updates voor langere periode, neem dan contact op met Snoobi Support

Versnellingen, kleine aanpassingen en ‘bugs’ opgelost

 

 • Op diverse punten is de toegang tot de metrieken binnen Snoobi weer verder versneld.
 • Om rapportages voor Prospekter mogelijk te maken is als metriek ook ‘Lead Status’ toegevoegd. Die is binnen Snoobi Classic te gebruiken om te filteren, maar aanpassen is alleen mogelijk in Snoobi Prospekter
 • In de export bij Bezoeken en Organisaties is nu ook de aangewezen verkoper als kolom te zien. Ook dit is alleen in Prospekter te wijzigen.