Belangrijke uitbreiding Snoobi organisatiedatabase

Snoobi heeft al sinds jaren een eigen database waarmee websitebezoekers worden gekoppeld aan namen van organisaties uit alle landen van de wereld. “Kwaliteit is beter dan kwantiteit” is altijd ons streven geweest en in 2017 hebben we de koppelingen aan bedrijfsnamen waar we niet zeker van waren niet meer zichtbaar gemaakt.

Data

Dat resulteerde er in dat voor de meeste zichtbare Nederlandse bedrijven KvK-nummer, adressen en additionele informatie te zien is.

Het betekende echter ook een vermindering van het aantal herkenbare bedrijven in de leadsrapportage van Snoobi en Prospekter.  Dit werd veroorzaakt door de vele verschuivingen waarbij bedrijven andere internet providers kregen, naamsveranderingen, bedrijfssluitingen en nieuwe kleine bedrijven.

We voeren regelmatig updates van de herkenbare bedrijven uit, dat is een continu lopend proces in de Snoobi serviceorganisatie.
Naar aanleiding van feedback van klanten en partners hebben we besloten om ook de namen van organisaties uit andere bronnen, die niet direct verifieerbaar zijn, te laten zien. Omdat het in veel gevallen een beter beeld geeft van het soort bezoekende organisatie, gaan we ook die organisaties te tonen, maar wel inzicht te geven in de betrouwbaarheid.
Tests hebben uitgewezen dat het aantal herkende bedrijven op die manier met meer dan 50% kan stijgen.

Inmiddels is ook het proces van updates uitgebreid en zal binnenkort extra informatie aan de meeste nieuwe gekoppelde organisaties worden toegevoegd en meer buitenlandse bedrijven gekoppeld.

Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden

V: Hoe kan ik herkennen dat de gevonden organisatienaam wellicht niet de juiste is?
A: Namen van Nederlandse organisaties die zijn geverifieerd zijn herkenbaar aan het KvK-nummer, is dat aanwezig dan is het een gecontroleerde invoer. Voor buitenlandse bedrijven ontbreekt bij een aantal de plaatsnaam of is de naam niet goed gespeld.

V:Ik zie veel ‘Ongedefinieerd (- – -)’ als organisatietype in de lijst met organisatienamen, wanneer wordt dat gecorrigeerd?
A: Door het grote aantal organisaties dat nu is toegevoegd loopt ons interne proces van updates voor het organisatietype wat vertraging op; binnen 2-3 weken zal dit al sterk verminderd zijn.

V: Ik zie meer keren dezelfde organisaties, soms met een klein verschil in de naam – hoe kan dat?
A: Een organisatie kan meerdere locaties of internetaansluitingen hebben. Als Snoobi Service de invoer in de database met namen onderzoekt zal dit worden gecorrigeerd

V: Bij veel Nederlandse organisaties is geen Kamer van Koophandel, onjuiste plaatsnaam, of geen kaart, wordt dat nog aangepast?
A: De komende maanden wordt hard gewerkt aan het controleren, aanpassen en uitbreiden van de database, bij 2-wekelijkse updates zullen de meeste organisaties snel zijn bijgewerkt.

V: Hoe weet ik dat verbeteringen zijn doorgevoerd en kan ik die dan ook in mijn account zien?
A: Een beheerder kan in de accountinstellingen zien wanneer de organisaties voor het account zijn bijgewerkt. Als dit langer dan 30 dagen geleden is heeft u ook de mogelijkheid om handmatig uw eigen account bij te werken.

V: Heeft deze verandering ook invloed op mijn huidige lijst met leads en namen?
A: Dit is een aanvulling op de database, er worden geen al bestaande organisaties veranderd of verwijderd.

V: Zijn de namen van de organisaties die nu zijn toegevoegd wel voldoende betrouwbaar?
A: In de meeste gevallen is de organisatie correct, maar is er een naam niet goed gespeld, of is er de verkeerde plaats. Het is aan te raden een bijvoorbeeld in Google, te zoeken naar het bedrijf. Dan heeft u ook meer informatie.

V: Hoe is het met de informatie van buitenlandse bedrijven?
A: De eerste updates voor buitenlandse bedrijven worden gedaan aan landen die voor onze klanten belangrijk zijn zoals Duitsland, België, Engeland. Verder doen we onderzoek naar bedrijven die daadwerkelijk op de websites van onze klanten komen en zullen die als eerste verifiëren.

De aanpassing is voor alle Snoobi accounts gedaan vanaf 1 april 2018, al kan het zijn dat verschillende accounts nog worden aangepast als dit artikel wordt gepubliceerd.

We denken dat u door het gebruik van dit extra inzicht in uw bezoekers doeltreffender gebruik kunt maken van de beschikbare informatie over bezoekende bedrijven in Snoobi en Prospekter.

In de Accountinstellingen kunt u altijd zien wanneer de laatste update voor uw eigen Snoobi account is geweest.
Updates worden in ieder geval iedere 2 weken gedaan, vaker als daar aanleiding toe is.

Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten door middel van de ‘Rapporteer fouten’-knop binnen Snoobi.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of support[a]snoobi.eu